sekretariat Nekomentované

Námestie Slobody 12

066 01 Humenné

tel. : +421 948 923 341

e-mail : bosak@cardellslovakia.com

web : www.cardelslovakia.com