sekretariat Nekomentované

Prepravcovia tovaru zo Slovenska sa čoraz viac zaujímajú o poľské prístavy. V roku 2016 bolo cez ne prevezených viac ako 70 miliónov ton tovaru, vrátane tovarov pochádzajúcich zo Slovenska. Napríklad U.S. Steel Košice dováža časť surovín cez prístav Gdansk a výrobky vyváža cez Štetín.

Možnosti využitia poľských prístavov sú však oveľa širšie a presvedčiť sa o tom dalo počas návštevy, ktorú pre predstaviteľov slovenských  českých dopravných a logistických firiem, ale aj pre pedagógov zo Žilinskej univerzity, v dňoch 6.-7. júna tr. spoločne pripravili  Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, Poľská komora námorného hospodárstva a Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Zväz zasielateľstva a logistiky SR reprezentovali člen predstavenstva J. Bartošek, generálna sekretárka K. Hindrová, ako aj členovia využívajúci, alebo aktívne sa zaujímajúci o využitie prístavov.  Význam tejto návštevy svojou aktívnou účasťou potvrdil zástupca veľvyslanca Poľskej republiky v SR P. Samerek.

Rozhovory s predstaviteľmi prístavov Gdynia, Štetín – Świnoujście a Gdansk, a taktiež operátormi, ako napr. Adampol, Vetro, ako aj námornými lodiarenskými spoločnosťami Stena Lines, Unifeeder, predstavili ohromný potenciál intenzívnej spolupráce slovenských, ale aj českých prepravcov a logistických firiem s poľskými prístavmi. O to viac, že poľské prístavy okrem iného disponujú stálymi, pravidelnými zámorskými linkami s prístavmi v Číne, Južnej Kórei, Singapure, USA a v rámci Európy s prístavmi vo Veľkej Británii, Fínsku, Švédsku, Holandsku a Nemecku. Vyvrcholením stretnutí a prezentácií bola exkurzia do moderných kontajnerových terminálov, a síce Baltický kontajnerový terminál v Gdyni a Hlboko vodný terminál v Gdansku.

Intenzívna výstavba poľských prístavov stále pokračuje, zvyšuje sa ich priepustnosť a sú tiež modernizované a budované nové železničné a cestné komunikácie v ich okolí. Významným činiteľom je aj fakt, že cenou a kvalitou úspešne konkurujú nemeckým prístavom. Klienti tak odtiaľ práve vďaka spomenutým atribútom čoraz viac  menia smer svojich prepravných tokov do poľských prístavov.