sekretariat Nekomentované

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky je organizáciou združujúcou rozhodujúce subjekty, ktoré podnikajú v oblasti logistiky, a teda aj dopravcov rozličných druhov, ako aj subjekty predstavujúce zákazníkov dopravcov a autodopravcov na Slovensku.

V zmysle stanov ZLZ SR nespadajú požiadavky štrajku dopravcov do kompetencie Zväzu, avšak vzhľadom na to, že sa dané požiadavky dotýkajú aj časti našich členov, cítime potrebu sa vo všeobecnosti vyjadriť, že vnímame vývoj na trhu EÚ a narastajúce náklady slovenských autodopravcov  s ich negatívnymi dôsledkami na konkurencieschopnosť.

V posledných rokoch sledujeme, ako okolité štáty podnikajú kroky na podporu svojich autodopravcov, tlačia na zmenu legislatívy EU, aby ochránili ich pozície na spoločnom dopravnom trhu.

Musíme konštatovať, že podmienky na podnikanie slovenských autodopravcov sú v porovnaní s ich zahraničnými kolegami, v dôsledku stavu domácej legislatívy a nastavenia daní a iných poplatkov,  výrazne tvrdšie a nevýhodnejšie. Konkurencieschopnosť našich autodopravcov z roku na rok klesá a tlak trhu spôsobuje, že na ich miesta sa tlačia autodopravcovia z iných východoeurópskych krajín, čo má nepochybne dopad aj na podiel autodopravcov na HDP.

Kvalitne fungujúca doprava a logistika je jednou z podmienok fungovania celého priemyslu a pozícia automobilovej dopravy je v nej nezastupiteľná.

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky principiálne súhlasí a podporuje požiadavky o výrazné zmeny partnerských organizácií, ktoré podporia zlepšenie podnikateľského prostredia pre ich činnosť.

Ing. František Komora, prezident ZLZ SR