sekretariat Nekomentované

V dňoch 15.3. – 16.3.2023  sa uskutočnili záverečné skúšky akreditovaného kurzu Zasielateľstvo – špedičný expert FIATA.

Predsedom komisie bol Ing. František Komora prezident ZLZ SR,

Skúšky úspešne ukončilo 27 absolventov,  ktorí obdržali osvedčenie od Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy výskumu  a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1 a na základe jeho absolvovania získali  osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre viazanú živnosť zasielateľstvo a po získaní dvojročnej praxe v odbore môžu podnikať v SR v zasielateľstve. Novela živnostenského zákona účinná od 1.8.2022. 

Na jeseň 2023 je plánované otvorenie  8. akreditovaného kurzu Zasielateľstvo- Špedičný expert – FIATA Diploma. Kurz je akreditovaný svetovou asociáciou zasielateľstva a logistiky FIATA a tiež Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Kurzu sa zúčastňujú zástupcovia veľkých nadnárodných logistických a zasielateľských firiem napr. DB Schenker, METRANS,  ale aj menších logistických a dopravných firiem minimálne s jednoročnou praxou v odbore.

Kurz je organizovaný Žilinskou univerzitou v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

Podrobnosti o kurze sú na:   Základné informácie – Školenia a kurzy (uniza.sk)

Registrácia na 8. beh kurzu je už spustená.