zlzmain Keine Kommentare

Prijatie nových členov ZLZ SR

Predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na svojom  rokovaní dňa 22. júna 2023,  rozhodlo o prijatí za riadneho člena ZLZ SR  nasledovnú spoločnosť:

FM Consulting, spol. s r.o.  Ružová 1779/9, 020 01 Púchov, IČO 36 342 696

v zmysle ustanovení § 4 ods. 5 a Stanov ZLZ SR, prípadné námietky je možné podať do 22.07.2023    vrátane.