zlzmain No Comments

Prijatie nových členov ZLZ SR

Predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 14. júna 2016 rozhodlo o prijatí za riadneho člena ZLZ SR nasledovnú spoločnosť :

 

MJ SPED s.r.o., Hlavná 329/4, 900 23 Viničné  IČO : 44 530 439

v zmysle ustanovení § 4 ods. 5 a Stanov ZLZ SR, prípadné námietky je možné podať do 13. júla 2016 vrátane.