zlzmain Nekomentované

ÚSPEŠNÁ REVALIDÁCIA KURZU FIATA-DIPLOMA PRE SLOVENSKO

Dňa 16.marca 2016, v sídle FIATA v Zürichu sa podarilo slovenskej delegácii vedenej Ing. Františkom Komorom prezidentom ZLZ SR, prof. Ing. Jozefovi Gnapovi, PhD. odbornému garantovi akreditovaného kurzu a Doc. Ing. Jurajovi Jagelčákovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline úspešne revalidovať na ďalšie štyri roky kurz FIATA Diploma v zasielateľstvefoto 1
Obsah kurzu, študijné materiály z nižšie uvedených modulov, lektorské zabezpečenie, technické a informačné vybavenie kurzu, systém skúšania a zvyšovania kvality, boli úspešne revalidované pred komisiou vzdelávania FIATA (ABVT), ktorú vedie Thomas Sim zo Singapúru.
Predseda komisie pán Thomas Sim odovzdal 18. marca 2016 prezidentovi ZLZ SR Ing. Františkovi Komorovi a prof. Jozefovi Gnapovi a doc. Jagelčákovi certifikát o úspešnej revalidácii kurzu FIATA Diploma v zasielateľstve – foto 2

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia akreditovaná Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania Certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA Diploma v zasielateľstve.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Na základe požiadavky z členskej základe ZLZ SR, ale aj kladnej odozvy z praxe sme pripravili ďalší kurz, ktorý začne pravdepodobne v mesiaci október 2016.
Kurz prebieha podľa štandardov FIATA, kde je 14 modulov, z ktorých sa vykonáva aj overenie znalostí.

1. Úvod do zasielateľstva

2. Námorná preprava

3. Námorné kontajnery

4. Multimodálna preprava

5. Letecká preprava

6. Cestná preprava

7. Železničná preprava

8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami

9. Colné postupy

10. Logistika, skladovanie a distribúcia

11. Poistenie

12. Nebezpečný náklad

13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana

14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

Certifikát FIATA Diploma v zasielateľstve je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Kurz je určený pre účastníkov zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Podrobnosti na: http://kcmd.uniza.sk/fiata/

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR a odborný garant kurzu

 

zlzmain Nekomentované

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita  v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy

 HISTÓRIA CIEN PHM  :  http://fpedas.utc.sk/~phm/Historia.htm

 ZOZNAM  AKREDITOVANÝCH kurzov

 1.     Právne minimum  vodičov a referentov cestnej nákladnej dopravy  – 8 hod.

 2.     Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej nákladnej a autobusovej doprave – 32  hod.


3.       Nakladanie a upevnenie nákladu – 6 hod.

 4.       Medzinárodné dohody, dohovory a legislatívy EÚ a SR na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy – 14 hod.


5.        Odborná spôsobilosť na podnikanie v taxislužbe –  14 hod.

 Ponúka a realizuje školenie na objednávku firiem v ich priestoroch.

 Referencie: GEFCO Slovakia, DHL, DB SCHENKER, HERMES, VW Slovakia, HUDOS atď.

 

Bližšie informácie na:  http://fpedas.utc.sk/~skolenia/