sekretariat Nekomentované

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 7.novembra 2018 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela X-Bionic v Šamoríne – Čilistove. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 22 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 6 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za rok 2017 a obdobie 1-10. 2018, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet na 2019 s návrhom na zvýšenie členského príspevku na 690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR. Správu o činnosti Zväzu za rok 2018 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora

13

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2018:

  1. miesto : Júlia Neuschlová, SPŠ dopravná Zvolen, téma: Technológia skladovania
  2. miesto : Gabriela Chmelová, SOŠD Kvačalova 20, Bratislava, téma: Logistické zabezpečenie prepravy konkrétneho tovaru v EU a mimo EU vo firme Cargo-partner SR s.r.o.
  3. miesto : Peter Forrai, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice, téma: Preprava nadrozmerných nákladov, ocenenie prevzal riaditeľ školy Ing. Peter Parimucha, PhD.

Ocenenie za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku prevzal Miloš Mervart.

Odborný program obsahoval nasledovnú prednášku:

PhDr. Martina Piačková – Grian, s.r.o.

Prínos práce dopravného psychológia k bezpečnosti na cestách

a príspevok riaditeľa Strednej odbornej školy dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava, Ing. Martina Zatkalíka, PhD. na tému:

„Aktuálne problémy stredoškolského odborného vzdelávania a odbornej prípravy študentov v oblasti dopravy a logistiky“

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete TU