+421 2 52 49 17 64

Zväz logistiky a zasielateľstva SR

+421 2 52 49 17 64

vlak5
kamion1

Bezpečnostné informácie

Zobraziť bezpečnostné informácie
lod4
lietadlo3
sklad2
Slide background
titulka1

Zasielateľské podmienky

Všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky
Clecat 25

Členovia

Zoznam riadnych a pridružených členov Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
Clecat 25

Kalendár podujatí

Zobraziť kalendár akcií a podujatí

Naši partneri

Metodický pokyn č. 39/2016 k SOLAS

V súvislosti so zmenami od 01. 07.2016 v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti na mori ( SOLAS ) bol vydaný a zverejnený vo vestníku dopravy :

„Metodický pokyn č. 39/2016 pre overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov a iných ložených intermodálnych nákladných jednotiek“,

ktorý je k dispozícii na :

Metodický pokyn bol vydaný MDVRR SR v spolupráci so ŽU v Žiline a ZLZ SR a finančnou podporou zo strany SOPK, ZAP SR a ZLZ SR.

e-publikácia INCOTERMS 2010

V ponuke je predaj najnovšej e-publikácie: Sprievodca Incoterms 2010 ( 220 s., A4, 4-farebná, súbor pdf), ktorú vydala Slovenská obchodná a priemyselná komora.
Ide o osvedčenú odbornú publikáciu s bohatým komentárom a výkladovými pravidlami posledného znenia 11 dodacích doložiek podľa ICC Incoterms 2010 v slovenskom preklade. Viac o publikácii nájdete v priloženom letáku.

V rámci dobrej spolupráce SOPK a ZLZ SR uvedená e-publikácia je pre členov ZLZ SR v cene ako pre členov SOPK = 21,25 €+20% DPH =25,50 €, t.j. so 60% zľavou voči základnej cene pre nečlenskú verejnosť.

V prípade záujmu je potrebné, aby objednávateľ vyplnil priloženú Objednávku e-publikácie ( súbor MS WORD), a to počet kusov e-publikácie a že je členom ZLZ SR ( rovnocenné členstvu SOPK), aby mohol uhradiť túto zvýhodnenú cenu za objednané množstvo.
Vyplnenú objednávku s potvrdením o úhrade následne nech pošle e-poštou na kontaktnú adresu SOPK ( v objednávke uvedenú).
Po prijatí objednávky mu bude elektronicky zaslaný súbor pdf obsahujúci e-publikáciu.

Varím, že e-publikácia o INCOTERMS 2010 bude prínosom pre správne zvolenie a správne interpretovanie dodacích doložiek INCOTERMS 2010.

Top