sekretariat Nekomentované

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  sa už dlhší čas zúčastňuje na úsilí o riešenie problémov nedostatku pracovných síl v slovenskej logistike. Žiaľ, potvrdilo sa, že zavádzanie metód trhu do školstva, princípu že každý môže študovať čo chce a školy sa budú prispôsobovať požiadavkám trhu, je veľmi zlý nápad.

Nebola totiž splnená jedna základná podmienka fungovania trhu. Subjekty, ktoré si vyberajú školy, musia mať pri rozhodovaní potrebné informácie a musia znášať následky chybných rozhodnutí. Oni však investujú peniaze štátu, ktorý potom musí riešiť ich nezamestnanosť, resp.  nedostatok odborníkov na veľa profesií z výroby, ale aj logistiky a dopravy. Ochota tvrdo pracovať chýba, z maturít sa vytráca matematika a v snahe získať počty študentov školy ponúkajú „splnené sny“.

Zakrátko sa začal problém chýbajúcich produktívnych pracovníkov ukazovať. Liek, duálne vzdelávanie, však môže fungovať len, ak nebudú študenti odchádzať na školy s lepším marketingom a nižšími nárokmi. Súčasne musia byť v mieste školy s duálom zamestnávatelia, ktorí študentom ponúknu prax.

Na tomto pohorel projekt duálneho vzdelávania v logistike a zasielateľstve. Našli sa len tri firmy: Schenker  spol. s r.o., Gebrüder  Weiss  s.r.o. a Dachser Slovakia a.s., ktoré boli dostatočne veľké a zodpovedné, aby sa do projektu zapojili.

Zamestnávatelia potrebujú pracovníkov už dnes. Ako najschodnejšie riešenie sa ukazuje segmentované vzdelávanie popri zamestnaní. Systém bude pracovať s ľuďmi, ktorí sa už popálili na súčasnom školskom systéme a musia zarábať. Vzhľadom na túto kombináciu bude vzdelávanie pomalšie a bude sa  skladať z kratších kurzov,  podľa potrieb zamestnávateľov. Ak firma potrebuje colného deklaranta, pošle ho na kurz deklarantov. Ak bude chcieť, aby bol lepší, pošle ho na ďalšie kurzy. A kto absolvuje potrebný počet školení, dostane diplom, ktorý firmy z našej branže budú akceptovať ako doklad o vzdelaní v obore.

Zväz logistiky a zasielateľstva pripravuje systém odborného vzdelávania formou modulových kurzov v rozsahu 8-10 hodín. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. Pričom prvý odborný kurz na tému Prepravná zmluva v cestnej nákladnej doprave sa konal na 13. februára 2018 v Žiline. Ďalšie kurzy sú naplánované na 13.apríla 2018 na tému „Colné postupy“ a na 19.júna 2018 na tému : „Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a plánovanie harmonogramov prepráv“.

Zväz logistiky a zasielateľstva  Slovenskej republiky  už roky so Žilinskou univerzitou organizuje akreditované kurzy Zasielateľstvo – FIATA Diploma, uznávané na všetkých kontinentoch. Že by záchranný pás?