zlzmain No Comments

Užitočné kontakty

V článku nájdete užitočné web kontakty:

 

Prepravné povolenia :   http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=193442

Ministerstvo dopravy ČR

Štátna plavebná správa v ČR

Český lodný a priemyselný register

Združenie JODI – vodná doprava v ČR

lode – informácie ČR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Štátna plavebná správa SR

Európska únia

Spolkové ministerstvo dopravy, stavieb a bývania SRN

Spolková správa plavby a vodných ciest SRN

Ministerstvo infraštruktúry, dopravy a bývania Francúzskej republiky

Ústredné správne orgány Švajčiarskej konfederácie

Ústredná komisia pre rýnsku plavbu

Americká rada pre člny a jachty

Medzinárodná plavebná asociácia PIANC – AIPCN

Medzinárodná námorná organizácia IMO

Aktualizované dňa: 22.03.2004 15:24:59