zlzmain Keine Kommentare

Žilinská univerzita  v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy

 ZOZNAM  AKREDITOVANÝCH kurzov

 1.     Právne minimum  vodičov a referentov cestnej nákladnej dopravy  – 8 hod.

 2.      Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej nákladnej a autobusovej doprave – 32 hod.

 
3.       Nakladanie a upevnenie nákladu – 6 hod.

 4.        Medzinárodné dohody, dohovory a legislatívy EÚ a SR na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy – 14 hod.

 
5.        Odborná spôsobilosť na podnikanie v taxislužbe –  14 hod.

 Ponúka a realizuje školenie na objednávku firiem v ich priestoroch.

 Referencie: GEFCO Slovakia, DHL, DB SCHENKER, HERMES, VW Slovakia, HUDOS atď.

 

Bližšie informácie na:  http://fpedas.utc.sk/~skolenia/