sekretariat Nekomentované

Nová vzdelávacia schéma, alebo záchranný pás?

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  sa už dlhší čas zúčastňuje na úsilí o riešenie problémov nedostatku pracovných síl v slovenskej logistike. Žiaľ, potvrdilo sa, že zavádzanie metód trhu do školstva, princípu že každý môže študovať čo chce a školy sa budú prispôsobovať požiadavkám trhu, je veľmi zlý nápad.

Nebola totiž splnená jedna základná podmienka fungovania trhu. Subjekty, ktoré si vyberajú školy, musia mať pri rozhodovaní potrebné informácie a musia znášať následky chybných rozhodnutí. Oni však investujú peniaze štátu, ktorý potom musí riešiť ich nezamestnanosť, resp.  nedostatok odborníkov na veľa profesií z výroby, ale aj logistiky a dopravy. Ochota tvrdo pracovať chýba, z maturít sa vytráca matematika a v snahe získať počty študentov školy ponúkajú „splnené sny“.

Zakrátko sa začal problém chýbajúcich produktívnych pracovníkov ukazovať. Liek, duálne vzdelávanie, však môže fungovať len, ak nebudú študenti odchádzať na školy s lepším marketingom a nižšími nárokmi. Súčasne musia byť v mieste školy s duálom zamestnávatelia, ktorí študentom ponúknu prax.

Na tomto pohorel projekt duálneho vzdelávania v logistike a zasielateľstve. Našli sa len tri firmy: Schenker  spol. s r.o., Gebrüder  Weiss  s.r.o. a Dachser Slovakia a.s., ktoré boli dostatočne veľké a zodpovedné, aby sa do projektu zapojili.

Zamestnávatelia potrebujú pracovníkov už dnes. Ako najschodnejšie riešenie sa ukazuje segmentované vzdelávanie popri zamestnaní. Systém bude pracovať s ľuďmi, ktorí sa už popálili na súčasnom školskom systéme a musia zarábať. Vzhľadom na túto kombináciu bude vzdelávanie pomalšie a bude sa  skladať z kratších kurzov,  podľa potrieb zamestnávateľov. Ak firma potrebuje colného deklaranta, pošle ho na kurz deklarantov. Ak bude chcieť, aby bol lepší, pošle ho na ďalšie kurzy. A kto absolvuje potrebný počet školení, dostane diplom, ktorý firmy z našej branže budú akceptovať ako doklad o vzdelaní v obore.

Zväz logistiky a zasielateľstva pripravuje systém odborného vzdelávania formou modulových kurzov v rozsahu 8-10 hodín. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. Pričom prvý odborný kurz na tému Prepravná zmluva v cestnej nákladnej doprave je naplánovaný na 13. februára 2018 v Žiline.

Zväz logistiky a zasielateľstva  Slovenskej republiky  už roky so Žilinskou univerzitou organizuje akreditované kurzy Zasielateľstvo – FIATA Diploma, uznávané na všetkých kontinentoch. Že by záchranný pás?

 

zlzmain Nekomentované

ÚSPEŠNÁ REVALIDÁCIA KURZU FIATA-DIPLOMA PRE SLOVENSKO

Dňa 16.marca 2016, v sídle FIATA v Zürichu sa podarilo slovenskej delegácii vedenej Ing. Františkom Komorom prezidentom ZLZ SR, prof. Ing. Jozefovi Gnapovi, PhD. odbornému garantovi akreditovaného kurzu a Doc. Ing. Jurajovi Jagelčákovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline úspešne revalidovať na ďalšie štyri roky kurz FIATA Diploma v zasielateľstvefoto 1
Obsah kurzu, študijné materiály z nižšie uvedených modulov, lektorské zabezpečenie, technické a informačné vybavenie kurzu, systém skúšania a zvyšovania kvality, boli úspešne revalidované pred komisiou vzdelávania FIATA (ABVT), ktorú vedie Thomas Sim zo Singapúru.
Predseda komisie pán Thomas Sim odovzdal 18. marca 2016 prezidentovi ZLZ SR Ing. Františkovi Komorovi a prof. Jozefovi Gnapovi a doc. Jagelčákovi certifikát o úspešnej revalidácii kurzu FIATA Diploma v zasielateľstve – foto 2

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia akreditovaná Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania Certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA Diploma v zasielateľstve.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Na základe požiadavky z členskej základe ZLZ SR, ale aj kladnej odozvy z praxe sme pripravili ďalší kurz, ktorý začne pravdepodobne v mesiaci október 2016.
Kurz prebieha podľa štandardov FIATA, kde je 14 modulov, z ktorých sa vykonáva aj overenie znalostí.

1. Úvod do zasielateľstva

2. Námorná preprava

3. Námorné kontajnery

4. Multimodálna preprava

5. Letecká preprava

6. Cestná preprava

7. Železničná preprava

8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami

9. Colné postupy

10. Logistika, skladovanie a distribúcia

11. Poistenie

12. Nebezpečný náklad

13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana

14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

Certifikát FIATA Diploma v zasielateľstve je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Kurz je určený pre účastníkov zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Podrobnosti na: http://kcmd.uniza.sk/fiata/

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR a odborný garant kurzu

 

zlzmain Nekomentované

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita  v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy

 HISTÓRIA CIEN PHM  :  http://fpedas.utc.sk/~phm/Historia.htm

 ZOZNAM  AKREDITOVANÝCH kurzov

 1.     Právne minimum  vodičov a referentov cestnej nákladnej dopravy  – 8 hod.

 2.     Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej nákladnej a autobusovej doprave – 32  hod.


3.       Nakladanie a upevnenie nákladu – 6 hod.

 4.       Medzinárodné dohody, dohovory a legislatívy EÚ a SR na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy – 14 hod.


5.        Odborná spôsobilosť na podnikanie v taxislužbe –  14 hod.

 Ponúka a realizuje školenie na objednávku firiem v ich priestoroch.

 Referencie: GEFCO Slovakia, DHL, DB SCHENKER, HERMES, VW Slovakia, HUDOS atď.

 

Bližšie informácie na:  http://fpedas.utc.sk/~skolenia/