sekretariat Nekomentované

MJ SPED s.r.o.

Hlavná 329/4

900 23 Viničné

tel.: +421 33 641 1276

e-mail : andrej.jendek@mjsped.sk

www.mjsped.sk

zlzmain Nekomentované

Sygic a.s.

Twin City C, Mlynské Nivy 16

821 09 Bratislava

tel.: +421 2 3211 5354

e-mail : sjanciga@sygic.com

www.sygic.com